Elnöki köszöntő print

 


buek


Azzal szeretném kezdeni, amivel decemberi köszöntőnket zártam:

egészségben, sikerekben gazdag új esztendőt kívánok mind az egész Elnökség, mind a magam nevében!Az új év beköszöntével számba vettük az idei feladatokat is, ismét egy eseményekkel, új kezdeményezésekkel teli év áll előttünk.

Mostani, évkezdő Hírlevelünkben több beszámolót is találhattok, egyfelől a december 11-i ünnepi (30.) CIA Klub-rendezvényről, másfelől a december 14-i BEMSZ délutánról, valamint az MNB felkérésére (a felhőalapú szolgáltatásokra vonatkozó ajánlás-tervezet véleményezésére) felállított ad hoc munkacsoport tevékenységéről, Gyepessy Ferenc, Szabó István és Molnár János kollégáim tollából. Találhattok a Hírlevélben továbbá információt a 2019-es oktatási program kapcsán, valamint immár szokásos módon „Vendégoldalunkon” angol nyelvű információkat a nemzetközi társzervezetektől.

Ismételten fel szeretnénk hívni a figyelmeteket a novemberi Hírlevelünkben ismertetett pályázati lehetőségre, melynek beadási határideje 2019. január 31.

Tagtoborzó kezdeményezéseink keretében arra szeretnénk kérni minden kedves Tagtársunkat, hogy – ha a saját szervezetében ez értelmezhető, azaz van ilyen funkciót betöltő vezető – jutassa el a saját szervezetében a Compliance funkció, a Kockázat-kezelési és/vagy –ellenőrzési funkció, valamint a Biztonsági funkció vezetői számára a csatolt három levél közül a megfelelőt. Ezen levelekben tájékoztatni szeretnénk ezen társ-védelmi vonalak vezetőit a BEMSZ stratégiájáról és az ezen funkciókat is érintően kialakított új oktatási csomagokról.

Végezetül arra szeretnélek kérni még Benneteket, hogy továbbra se habozzatok felvenni az Elnökség tagjaival közvetlenül is a kapcsolatot az Egyesületet érintő bármely kérdésben. Elérhetőségeink:

Egy konkrétum: a tavaly nyár eleji felmérésében többen jelezték vissza, hogy munkájukhoz hasznos lenne, ha a BEMSZ útmutatókkal, módszertani leírásokkal tudna segíteni egy-egy ellenőrzési területet. Nincs azonban további kapaszkodónk, hogy pontosan mely ellenőrzési területek tekintetében van szükség ilyenekre, így kérjük, hogy ezt az igényt felénk jelezni szíveskedjetek. Megoldási javaslatunk pedig az, hogy az igények ismeretében munkacsoportokat szervezünk egy-egy útmutató, módszertan elkészítésére, melyek közös szellemi termékként a jövőben valamennyi ezt igénylő tagtársunk rendelkezésére állhatna.

Az előttünk álló év feladataihoz jó egészséget és jó munkát kívánva,

Tisztelettel,

Dr. Gajdos Márton CIA, CISA
BEMSZ elnök

2019a