A Nemzetközi Belső Ellenőrzési Szervezet (The Institute of Internal Auditors, továbbiakban IIA)

A Nemzetközi Szervezet elődje 1941-ben alakult az Egyesült Államokban, mint nemzeti egyesület, amely felvállalta a belső ellenőrzési munka fejlesztését. Hamarosan az összes angol nyelvű ország csatlakozott hozzájuk, majd a 70-es évektől kezdve szinte minden fejlett azdaságú ország megalakította saját hazai szervezetét és résztvett a közös projectekben. A 80-as évek közepén létrehozták az európai konföderációt (ECIIA), melynek tevékenységében 1988 óta veszünk részt.

A szervezet alapvető célkitűzésének tekinti, hogy összefogja a világ belső ellenőreit és megpróbáljon olyan szabványokat kidolgozni, amelyeket minden tagország tud alkalmazni saját gyakorlatában. Az IIA nem tekinti magát egy országok felett álló intézménynek, így csak szakmai segítséget tud adni ellenőrzési, vagy belső ellenőrzési törvények kialakításához, de utasításokat vagy kötelező érvényű szabályokat nem készít. Ezen kívül fontos feladat, hogy nemzetközi és nemzeti konferenciák, szemináriumok szervezésében, lebonyolításában és előadók küldésében segítsen, valamint kialakítottak egy nemzetközi vizsgarendszert, amely az általános belső ellenőrzési követelmények alapján méri le a jelentkezők tudásszintjét. E diploma neve: Certified Internal Auditor (CIA).

A Nemzetközi Szervezet székhelye Orlando (Florida, USA), főállású alkalmazottainak száma kb. 80 fő, a cég formája részvénytársaság. Ezen kívül a szervezet működését az önkéntes aktivisták munkavállalása jelenti, így a szervezet elnöke és a különböző bizottságok vezetői és tagjai mind napi munkájuk mellett végzik e tevékenységüket. A szervezet több bizottságban végzi a belső ellenőrzési munka fejlesztését, így többek között: kormányzati kapcsolatok -, technikai fejlesztési -, regionális -, kutatási -, egyetemi kapcsolatok -, oktatási -, vizsgáztatási - stb. bizottságok. Ezen kívül a legfontosabb szekciók - így banki, kormányzati, iparvállalati, kereskedelmi, egészségügyi stb. - önállóan szerveznek oktatásokat, melyekben a legkonkrétabb napi problémákra és módszertani kérdésekre igyekeznek megoldást adni.

A Nemzetközi Szervezet struktúrájának lényege, hogy nemzeti szervezetekből épül fel, amelyek regionális egységeket alkotnak és ezek képezik az IIA egészét.