• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • red style
  • green style
  • yellow style
  • orange style
  • grey style
Beszámoló a közép-kelet európai IIA tagszervezetek éves találkozójáról (CEE Meeting)

3._Beszmol_-_varsIdén 2019. május 25-én került Varsóban megrendezésre a közép-kelet európai IIA tagszervezetek éves találkozója, melyen 13 ország vett részt: a házigazda Lengyelország mellett Bulgária, Montenegro, Lettország, Litvánia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Görögország, Csehország, Ausztria, Szerbia, Albánia illetve az általam képviselt Magyarország.

A találkozó legelején egy bemutatkozó kör során mindegyik tagszervezet tájékoztatta a többieket a főbb adatairól (taglétszám, működési struktúra, költségvetés, tagdíj). Ez alapján a BEMSZ taglétszámát tekintve a középmezőnyben van a 400 fővel (a legkisebb Albánia 80 fővel, a legnagyobb Lengyelország és Ausztria 1800 fővel), ugyanakkor az éves tagdíj nálunk az egyik legalacsonyabb.

Ezt követően a cseh IIA elnöke, egyben az ECIIA vezetőségi tagja, Tomas Pivonka ismertette egy átfogó prezentáció keretében az ECIIA elmúlt éves tevékenységét és az ottani új fejleményeket. A már régóta létező banki és a biztosítói bizottság mellett felállításra került az új, közszférával foglalkozó bizottság, amely a közeljövőben ad ki egy tanulmányt a közszférában működő audit bizottságok európai gyakorlatáról.

A napirend alapján a következő megtárgyalásra kerülő pont a CIA és egyéb képesítések promotálása volt. Elhangzott, hogy lényegében kis nyelvek (és évente kis számú vizsgázó) esetében nincs reális lehetőség a CIA vizsgák hazai nyelven való letételére. Szó volt viszont arról, hogy a résztvevő országok többségében létezik egy lokális képesítési rendszer, e téren esetleg itthon is nyílhat lehetőség a jövőben hasonló új, kifejezetten a magyar belső ellenőrök részére kialakított képesítés kialakítására.

Ez a témakör szoros összefüggésben volt a következővel is, ami az egyes országok tagszervezetei és az adott ország jogalkotó szervei közötti együttműködésre vonatkozott. Itt is egymeglehetősen vegyes kép bontakozott ki: egyes országokban rendkívül kevés belső ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi rendelkezés van, míg vannak olyan országok, ahol lényegében minden szektorban működő belső ellenőrzésekre kialakításra került jogi szabályozás.

Az ebéd utáni következő pont az etikai kérdések kezelése volt. Ez leginkább esettanulmányok megvitatása formájában történt, hogy bizonyos etikai vétségek esetén ki hogy jár(na) el, illetve mit tanácsolnánk egymásnak bizonyos esetekben.

Nagyon érdekes beszélgetés alakult ki a belső ellenőrzés felsőoktatásban való népszerűsítése tárgyában. Ausztriában, Csehországban, Lengyelországban és Montenegróban léteznek egy szemeszteres, kifejezetten a belső ellenőrzéssel foglalkozó egyetemi képzések, míg Bulgáriában kifejezetten egyetemi szintű képesítést is lehet belső ellenőrzésből szerezni. Általános véleményként az rajzolódott ki, hogy szemben a „hagyományosabb” felfogással, ami valamekkora szakmai és „élet”tapasztalat megléte esetén javasolta a belső ellenőrként való alkalmazást, a résztvevők mind számos előnyt láttak a fiatalok, esetenként az egyetemről frissen kikerültek alkalmazásában, akik sajátos szemléletükkel, dinamizmusukkal pozitívan járulnak hozzá az őket alkalmazó belső ellenőrzési funkciók működéséhez.

A megbeszélés vége felé a további együttműködési lehetőségek kerültek áttekintésre. Itt felvetettem, hogy az elmúlt években többször is utólag derült ki, hogy dátum-ütközések voltak a tagszervezetek rendezvényei, konferenciái között, melyet megelőzhetnénk, ha vezetésre kerülne egyfajta regionális vagy európai rendezvény-naptár. Pivonka úr ígéretet tett arra, hogy az ECIIA honlapján létrehoznak egy ilyen funkciót és akkor már mások időpontjaira tekintettel lehet időzítenie mindenkinek a saját rendezvényeit. A találkozó végén megállapodtunk, hogy a következő CEE meetingnek Prága ad otthont 2020-ban, amikor is a cseh IIA fennállásának 25. évfordulóját fogja ünnepelni.

Dr. Gajdos Márton, CIA, CISA
A BEMSZ Elnöke

 

vilagkonf

globconn


KAPCSOLAT

Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezete honlapja

BEMSZ titkárság - 1149 Budapest, Angol u. 34. - Telefon: 336-1505 - E-mail: titkarsag@iia.hu - Titkárságvezető: Miskolczi Judit

SzerkesztőségETK Szolgáltató zRt. 
Üzemeltetés:  MAZE Kft.

Facebook oldalhttps://www.facebook.com/BEMSZ

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

TAGSÁG

Tudjon meg többet a tagságról!