• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • red style
  • green style
  • yellow style
  • orange style
  • grey style
Jóváhagyta a Fővárosi Törvényszék a BEMSZ alapszabályának módosítását


tvA bíróság egy fordulóban elfogadta az Egyesület változásbejegyző kérelmét, és az alapszabály módosításának valamennyi elemét tudomásul vette. A változások az Egyesület működőképességét erősítik, másrészt az új stratégiát támogatják. A május 30-i Közgyűlés által megvitatott és elfogadott módosítások lényegi elemei a következők:

(3.§ Az Egyesület)

- bizottságokat hoz létre, melyek részben állandóak, részben pedig nem állandóak. Az állandó bizottságok működését ügyrendben szabályozza, a nem állandóakat esetenként egy témára alakítja meg az Egyesület,

(4.§ (2)): Az Egyesület egyéni tagja lehet az a magánszemély, aki belső ellenőr, vagy belső ellenőrzéssel, illetve a belső kontroll rendszerrel összefüggő tevékenységet lát vagy látott el és legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik és fizeti a tagsági díjat.

(4§ (6): A tagsági jogviszony - a jelen Alapszabály felhatalmazása alapján - az Elnökség döntésével (tagfelvételi határozatával) keletkezik.

(4§ (9): Ha az egyesület tagja az egyesületi tevékenység gyakorlásában tartósan (legalább 6 hónapig) akadályozva van, kérelmére a tagsági viszony felfüggeszthető.  

(5.§ (4): Az egyesületi tagság felfüggeszthető:

- a tag kérelmére (ld 4.§ (9))

- a tagdíjfizetés elmulasztása esetén az Elnökség döntése alapján, amennyiben a fizetésre vonatkozó értesítés kézhezvételétől számított 60 nap eredménytelenül telt el.

(5.§ (5): Az egyesületi tagság megszűnik:

(- a tag halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével

- a tag kilépésével, ha kilépési szándékát az Elnökségnek írásban bejelentette (a kilépés évében befizetett tagsági díj, illetve hozzájárulás nem követelhető vissza),)

- a tagság a tagdíjfizetés elmulasztása miatt történt felfüggesztését követő egy év elteltével

10.§ (2) Az Elnökség legkevesebb 7, legfeljebb 9 tagból áll

A sikeres eljárás az Elnökség, a Közgyűlés, a titkárság és az Egyesület jogászának eredményes együttműködésével jött létre.

Az alapszabály teljes szövege az Egyesület weboldalán (iia.hu), az Elnökség menüpontban tekinthető meg és tölthető le.

Miskolczi Tamás

 

vilagkonf

globconn


KAPCSOLAT

Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezete honlapja

BEMSZ titkárság - 1149 Budapest, Angol u. 34. - Telefon: 336-1505 - E-mail: titkarsag@iia.hu - Titkárságvezető: Miskolczi Judit

SzerkesztőségETK Szolgáltató zRt. 
Üzemeltetés:  MAZE Kft.

Facebook oldalhttps://www.facebook.com/BEMSZ

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

TAGSÁG

Tudjon meg többet a tagságról!