• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • red style
 • green style
 • yellow style
 • orange style
 • grey style
Elnöki köszöntő PDF  | print |  email

 

1Kedves Kollégák!

 

Amint arról legutóbbi hírlevelünkben (mint „lapzárta előtt” érkezett információról) számot adtunk, az illetékes Fővárosi bíróság „csont nélkül” elfogadta a tavaszi közgyűlésen véglegesített és elfogadott Alapszabály-módosításunkat. Ennek kapcsán most két lényeges elemről és egy harmadik, kapcsolódó intézkedésről szeretnélek Benneteket bővebben tájékoztatni, illetve felhívást intézni Hozzátok:

Mindenekelőtt elfogadásra került az a módosítás, hogy az Elnökség létszáma a jelenlegi 5-ről 7-9 főre emelkedjen. (Ez praktikusan azt jelenti, hogy ideális esetben 9 fős lesz az elnökség, de már 7 vagy 8 fővel is működőképes lesz.) Erre azért volt szükség, hogy az Egyesület az utóbbi időben örvendetesen növekvő (és reményeink szerint a továbbiakban még inkább növekvő) aktivitása miatt megsokasodó feladatokat a tevékenységüket önkéntes munkában végző Elnökségi tagok között jobban lehessen elosztani. (Hogy csak egyet említsek a tervek közül: kandidálunk például a közelgő években egy ECIIA konferencia Budapestre hozására, ami azonban – amennyiben sikerül – igen komoly szervezési feladatot fog jelenteni.) Tavaszi szokásos konferenciánkkal egyidejűleg tervezzük megtartani a soron következő közgyűlést is, ami egyben tisztújító közgyűlés is lesz és már most szeretnék minden, ilyen irányú feladat illetve tisztség iránt érdeklődő tagtársunkat felhívni arra, hogy fontolja meg jelentkezését az Elnökségbe, illetve gondoljátok végig, kit ajánlanátok még szívesen a tagtársak közül ilyen pozícióra (és győzzétek is meg, hogy jelöltesse magát). Ezzel kapcsolatban még a jövő év elején új felhívással és több részlettel fogunk Hozzátok fordulni, de már most érdemes elkezdeni foglalkozni az ötlettel.

A másik, és talán még aktuálisabb változás, hogy a módosított Alapszabály értelmében állandó Bizottságokat hozhat létre az Egyesület. A célunk, hogy az egyes szekciók munkáját a továbbiakban 1-1 bizottság szervezze és felügyelje, azaz az eddigi gyakorlat helyett (1-1 Elnökségi tag által vezetett szekciók) a továbbiakban az ezirányú tevékenységeket 1-1, több emberből álló grémium fogja össze. A terv szerint minden Bizottság minimum 3 tagból állna, felső tagi korlát nélkül (azaz, mindenki, aki részt kíván venni a munkájában, az részt is vehet.) Alapvetően a jelenlegi tagság köréből számítunk jelentkezőkre a bizottságokba, de az sincs kizárva, hogy az Egyesületen kívülről is jelentkezhessen valaki erre. Az egyetlen „kritérium”, hogy legyen elkötelezett az adott szekció tevékenysége, a szakmai fejlődés elősegítése iránt, és érezzen magában késztetést arra, hogy tevőlegesen vegyen részt az adott bizottság munkájában.

A cél, hogy a Bizottságok minél autonómabb módon működhessenek. A Bizottságok saját tagjaik köréből választanak majd Elnököket, akik állandó meghívottjai lesznek az Egyesület Elnökségi üléseinek. A Bizottságok hatáskörébe tartozna BEMSZ Délutánokra ötletek generálása és azok megszervezése, ad-hoc munkacsoportok felállítása, a szekció profiljába vágó soron következő évi BEMSZ oktatások tematikájának véleményezése, illetve bármilyen egyéb olyan aktivitás, ami a szekció szakmai munkáját előre mozdíthatja. Különösen szeretnénk, ha minél több munkacsoport jönne létre, természetesen nem csupán a bizottsági tagokból, hanem a teljes egyesületi tagságból merítve a résztvevőket: már a tavalyi felmérés során is többen jelezték, hogy hasznos lenne, ha a BEMSZ-en keresztül hozzáférést kapnának módszertani segédletekhez, útmutatókhoz. Nos, mivel ilyen anyagokkal a BEMSZ egyenlőre nem rendelkezik, adja magát a lehetőség, hogy 1-1 Bizottság célul tűzheti ki ilyen anyagok elkészítését, publikálását, pl egy kezdeti igényfelmérést követően olyan dokumentum elkészítését, ami iránt a legnagyobb igény mutatkozik. De elképzelhetőek ún. „position paper”-ek kidolgozása is, pl felmerült, hogy vállalati körben milyen ajánlást tudna megfogalmazni a BEMSZ Felügyelő Bizottságok számára a belső ellenőrzési funkció felügyeletének legjobb gyakorlataként.

Kérem, tehát, hogy mindazok, akik érdeklődnek a fentiek iránt és éreznek magukban késztetést 1 vagy több feladatban személyesen is közreműködni, jelezzék felém ( Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.  ), illetve a Titkárság ( Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.  ) felé 2019. november 15-ig, annak pontos megjelölésével, hogy mely szekciós Bizottságban kívánnak közreműködni és röviden (2-3 mondatban) összefoglalva, hogy milyen ötletük, ötleteik vannak az adott Bizottság jövőbeni munkájára, működésére vonatkozóan. Ezt követően a jelentkezők összesítésével és visszaigazolásával véglegesítésre kerülnek majd a Bizottságok és kitűzésre kerülnek az alakuló ülések időpontjai (lehetőleg még ez év végéig). Az alakuló ülésen választja majd meg minden Bizottság az elnökét, fogadja el saját ügyrendjét (erre vonatkozóan addig készítünk majd egy sablon-tervezetet, amit majd ott tetszés szerint személyre lehet szabni) és határozza meg saját maga számára a rövid- illetve középtávon (de akár hosszútávon is) elérendő céljait.

A harmadik, a fentiekhez szorosan kapcsolódó intézkedés, hogy felülvizsgáltuk a 2018-ban elfogadott stratégia szerinti működésünket, különös tekintettel az új szekciók tevékenységére. Megállapítottuk, hogy hagyományos szekcióink közül a Pénzügyi és a Vállalati szekciók kifejezetten sikeresnek mondhatóak, a meghirdetett képzésekre sok hallgató jelentkezik, a BEMSZ Délutánok is rendre sok érdeklődőt vonzanak. A Közszféra szekció tekintetében ugyan még továbbra sem sikerült az áttörés, de töretlenül bízunk abban, hogy előbb-utóbb a szakmai fejlődést erősen kívánó kollégák nagyobb számban fognak belépni egyesületünkbe ebből a szegmensből is. Az új szekciók közül a Compliance és a Kockázatkezelési szekciók aktivitása és az általuk kínált programok iránti érdeklődés visszaigazolta a létrehozatalukra vonatkozó döntést, ugyanakkor a Csalásmegelőzési szekció, illetve annak programjai iránt csak mérsékeltebb volt az érdeklődés (dacára annak, hogy volt „előképe” az Egyesületen belül). Annak érdekében, hogy ne aprózzuk el erőforrásainkat, ezt a szekciót egybe szeretnénk vonni a Kockázatkezelési szekcióval, így a jövőben is lesznek majd a témában előadások, oktatások de nem önálló formában, hanem a kockázatkezelés égisze alatt. Természetesen amennyiben ez a jövőben indokolt lesz és megnövekszik majd újra iránta az érdeklődés, úgy nincs kizárva, hogy újra önálló szekció formájában működjön majd a Csalásmegelőzés is.

Összességében tehát az év végéig 5 állandó bizottságot kívánunk felállítani, melyek a következőek:

 • Pénzintézeti Belső Ellenőrzési Szekciót Irányító Állandó Bizottság (PÁB)
 • Vállalati Belső Ellenőrzési Szekciót Irányító Állandó Bizottság (VÁB)
 • Közszféra Belső Ellenőrzési Szekciót Irányító Állandó Bizottság (KÁB)
 • Compliance Szekciót Irányító Állandó Bizottság (CÁB)
 • Risk Managemet és Anti-Fraud Szekciót Irányító Állandó Bizottság (RÁB)

Egy szó mint száz, várjuk az egyesület szakmai tevékenységében aktívan szerepet vállalni kívánó kollégák jelentkezését!

A hírlevélben emellett olvashattok egy interjú-beszámolót az európai belső ellenőrizési konferencián (ECIIA) járt magyar csapattól, a közelgő eseményekről, valamint nemzetközi szervezeteink híreiről.

Tisztelettel,

dr. Gajdos Márton CIA, CISA
A BEMSZ Elnöke


És végül egy szolgálati közlemény:

Lapzárta előtt érkezett a kérés a Pénzügyminisztériumtól, hogy a Tagság részére küldjük meg a köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről szóló Tájékoztatót, aminek örömmel teszünk eleget, különös tekintettel arra, hogy a küszöbön álló (január 1-től hatályos) jogszabályi változás sokakat érint, és voltak félreértések atekintetben, hogy van-e azonnali teendője az érintetteknek. Röviden: egyenlőre nincs, de a részletekért olvassátok el a Tájékoztatót.


 

vilagkonf

globconn


KAPCSOLAT

Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezete honlapja

BEMSZ titkárság - 1149 Budapest, Angol u. 34. - Telefon: 336-1505 - E-mail: titkarsag@iia.hu - Titkárságvezető: Miskolczi Judit

SzerkesztőségETK Szolgáltató zRt. 
Üzemeltetés:  MAZE Kft.

Facebook oldalhttps://www.facebook.com/BEMSZ

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

TAGSÁG

Tudjon meg többet a tagságról!